Selamat Hari Lahir Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terbentuk dari filasafah hidup dan budaya rakyat Indonesia. Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 Mari kita amalkan nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi persatuan bangsa. #PFNGreatAgain #PFNAKHLAK